fbpx

Agile մարքեթինգ

Agile մարքեթինգը մոտեցում է մարքեթինգին, որը հիմնված է ՏՏ ոլորտում կիրառվող Agile մոտեցումների վրա։ Agile մարքեթինգի նպատակն է արագության, կանխատեսելիության, թափանցիկության, ինչպես նաև մարքեթինգի ֆունկցիայի փոփոխությանը հարմարվողականության մեծացումը։ Agile մարքեթոլոգները պահպանում են մի շարք սկզբունքներ և պնդումներ, որոնք բացահայտում են, թե ինչ է նշանակում լինել Agile մարքեթոլոգ։

10 սկզբունքները

 • Մեր ամենամեծ առաջնահերթությունը՝ վաղ և շարունակական մարքեթինգի ներդրման միջոցով խնդիրների լուծմամբ և արժեքի ստեղծմամբ հաճախորդին բավարարելն է։
 • Մենք ողջունում և ծրագրում ենք փոփոխությունները։ Մենք հավատում ենք, որ մեր՝ փոփոխություններին արագ արձագանքելու ընդունակությունը հանդիսանում է մրցակցային առավելության աղբյուր:
 • Մենք պարբերաբար ներդնում ենք մարքեթինգային պլաններ՝ մի քանի շաբաթից մինչև երկու ամսվա միջակայքում՝ նախընտրելով առավել կարճ ժամանակային միջակայքը։
 • Հաջող մարքեթինգը պահանջում է բիզնեսի, վաճառքների և զարգացման բաժինների(անհատների) հետ նեղ համագործակցություն:
 • Մոտիվացված անհատները ստեղծում են հիանալի մարքեթինգային ծրագրեր։ Տվե՛ք նրանց միջավայր և աջակցություն, որի կարիքը նրանք ունեն և վստահե՛ք նրանց աշխատանքի կատարումը:
 • Ստեղծել-հաշվարկել-սովորել ցիկլում սովորելն առաջընթացի հիմնական չափորոշիչն է:
 • Կայուն մարքեթինգը պահանջում է պահպանել մշտական տեմպը և աշխատանքի ծավալը:
 • Մի՛ վախեցեք ձախողումից․ պարզապես երկրորդ անգամ մի՛ ձախողվեք նույն կերպ:
 • Մարքեթինգի հիմունքները և լավ դիզայնը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելը մեծացնում է agility-ն:
 • Պարզությունը առաջնահերթ է։

6 արժեքները

 • Փոփոխություններին արձագանքելը առավել է, քան պլանին հետևելը:
 • Պարբերական փոքր ցիկլերը առավել են, քան մեծ արշավները:
 • Փորձարկումը և տվյալները առավել են, քան կարծիքները և պայմանավորվածությունները:
 • Բազում փոքրիկ փորձարկումները առավել են մի քանի մեծ ներդրումներից:
 • Մարդիկ և փոխազդեցությունները առավել են ընդհանուր ստանդարտներից:
 • Համագործակցությունն առավել է  բարրիկադներից և հիերարխիայից: